Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
DO ŻYCIA PRZEZ ŻYCIE            

Zajęcia Rewalidacyjne

Dobór zajęć rewalidacyjnych, w których uczestniczą wychowankowie w naszej placówce realizowany jest zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno - pedagogicznej zawartymi w Orzeczeniu o Potrzebie Kształcenia Specjalnego oraz oceną specjalistów i wychowawców pracujących w Ośrodku. Dla każdego ucznia opracowuje się Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny, w którym dobiera się najwłaściwsze i najefektywniejsze rodzaje zajęć oraz elementy metod terapii. Podczas zajęć rozwijana jest percepcja słuchowa, wzrokowa, koordynacja wzrokowo - ruchowa oraz sprawność grafomotoryczna. Utrwalane są kształty liter pisanych i drukowanych, doskonalona jest technika czytania sylabami, wyrazami, zdaniami. Wszystkie działania oparte są na materiale konkretno - obrazowym. Równocześnie uczeń uczestniczy w realizacji tygodniowego planu w zespole klasowym gdzie, tworzy się warunki do wielozmysłowego poznawania świata, stopniuje się trudności oraz łączy się zdobyte wiadomości i umiejętności z praktyką.

Poniżej wymienione zostały najważniejsze rodzaje zajęć oraz metody pracy, z których elementy wykorzystywane są przez nauczycieli i wychowawców w naszej Placówce.

RODZAJE ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH

 • Terapia logopedyczna
 • Muzykoterapia
 • Terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjną
 • Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 • Socjoterapia
 • Hydroterapia
 • Psychoterapia
 • Bajkoterapia

METODY PRACY

 • Pedagogika Montessori
 • Neurosensorycznomotoryczna integracja odruchów metodą dr Masgutowej
 • Sensoplastyka
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda alternatywnej komunikacji: język obrazków, piktogramów, gestów
 • Metoda Tomatisa
 • Terapia wspierająca z wykorzystaniem technologii komputerowej
 • Drama i psychodrama
 • Metoda samodzielnych doświadczeń
 • Metoda zadań stawianych do wykonania
 • Metoda ćwiczeń utrwalających
 • Stymulacja polisensoryczna, czyli poznawanie poprzez patrzenie, słuchanie, dotykanie
 • Metoda ośrodków zainteresowań
 • Metoda Christophera Knilla
 • Metoda stymulacji usprawnienia
 • Ćwiczenia relaksujące
 • Metoda obserwacji
 • Metoda słowna (opis, opowiadanie, pogadanka)
 • Metoda praktycznego działania (doświadczenie, hodowla, nauka prostych czynności z samoobsługi i użytecznych w życiu codziennym)
 • Metoda zabawy, gry dydaktyczne, układanki, dobieranki, loteryjki
 • Metoda instrumentalna (pozytywne wzmacnianie - nagradzanie, wyróżnianie poprawnych form zachowania i osiągnięć)