Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
DO ŻYCIA PRZEZ ŻYCIE            

Szkoła Przysposabiająca od Pracy

Podstawowe informacje o szkole

Szkoła Przysposabiająca do Pracy zapewnia kontynuacje nauki po ukończeniu szkoły podstawowej (lub gimnazjum) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Uczniowie uczą się w oparciu o indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne a dodatkowo mają zajęcia kulinarne. Nauczyciele przygotowują młodzież do pełnienia ról społecznych oraz samodzielnego (na miarę możliwości rozwojowych) dorosłego życia. Uczniowie uczestniczą w licznych zajęciach twórczych, przygotowują się do wykonywania prostych prac porządkowych i pomocniczych. Korzystają również z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Program Nauczania

Nauka w Szkole Przysposabiającej do Pracy trwa przez 3 lata. Uczniowie przez cały okres nauki objęci są opieką psychologiczno - pedagogiczną. Zakres zajęć szkolnych obejmuje następujące przedmioty:

 • Funkcjonowanie osobiste i społeczne,
 • Wychowanie fizyczne,
 • Przysposobienie do pracy,
 • Zajęcia kształtujące kreatywność,
 • Zajęcia w komunikowaniu się,
 • Zajęcia rewalidacyjne,
 • Religia.

Dodatkowe zajęcia

Dla uczniów korzystajacych z internatu proponujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych:

 • Zajęcia rekreacyjne,
 • Stymulację wielozmysłową,
 • Uczestnictwo w kołach zainteresowań,
 • Wycieczki, spacery itd.

Konkursy kulinarne

Nasi uczniowie wielokrotnie odnosili sukcesy w Małopolskim Konkursie Kucharsko – Cukierniczym w Krakowie organizowanym o Puchar Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Edukacja patriotyczna

W pracy z uczniami nie zapominamy o potrzebie kształtowania postaw patriotycznych na miarę ich indywidualnych możliwości. Jest to realizowane w atrakcyjnych formach w trakcie wycieczek i wyjść do ciekawych historycznie miejsc. Uczniowie aktywnie uczestniczą w akademiach patriotycznych i innych formach upamiętniania dawnych, ważnych wydarzeń.