Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
DO ŻYCIA PRZEZ ŻYCIE            

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej Specjalnej

Przedszkole Montessori

Dziecko w wieku przedszkolnym wymaga szczególnej troski. Należy, więc dbać o jego rozwój i w ten sposób budować fundament do późniejszej nauki szkolnej. Wiek przedszkolny jest bardzo ważnym okresem w życiu każdego malucha. Jest to czas konstruowania własnego „Ja”, czas tworzenia kontaktów z innymi ludźmi, czas budzenia się uczuć do innych ludzi. W oddziale przedszkolnym pracujemy z dziećmi wykorzystując metody oparte na pedagogice Marii Montessori. Pedagogika ta daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego i duchowego, kulturowego i społecznego, wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Pedagogika ta pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania..

Główne założenia pedagogiki Montessori

  • wolność i swoboda oparta na jasnych regułach,
  • wspieranie koncentracji dziecka,
  • nauka praktycznych czynności przydatnych w zyciu,
  • nauka samodzielności

Nasi podopieczni nabywają umiejętności z zakresu codziennego i praktycznego życia. Zajęcia rozwijają indywidualne cechy osobowości, samodzielność i wiarę we własne siły.

Rozbudzanie własnej aktywności

Podczas zajęć stwarzamy warunki do przejawiania własnej aktywności, ukierunkowujemy i wspomagamy rozwój. Staramy się pomagać rodzinie w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.

Oryginalny zestaw pomocy

Ważnym elementem metody jest oryginalny zestaw pomocy dydaktycznych zwany Materiałem Montessori. Jego cechy to: prostota, precyzja i estetyka wykonania, uwzględnienie zasady stopniowania trudności, dostosowanie do potrzeb rozwojowych dziecka, logiczna spójność ogniw ciągów tematycznych, konstrukcja umożliwiająca samodzielną kontrolę błędów.

Terapia ręki

Zajęcia na których skupiamy się na prawidłowej funkcji całej kończyny górnej. Ręka jest narządem ruchu odpowiedzialnym za wiele funkcji. Dzięki niej jesteśmy w stanie podnosić i przenosić przedmioty, a także wykonywać precyzyjne czynności jak zapinanie guzików, wiązanie sznurówek czy pisanie. Dobierane przez nas ćwiczenia uwzględniają indywidualne potrzeby i możliwości każdego dziecka.

Pedagogika zabawy

Metoda ta stwarza dzieciom możliwość działania w atmosferze akceptacji i zaufania. Zajęcia polegają na realizowaniu przez prowadzącego różnorodnych pomysłów, które umożliwią świadomą i kreatywną pracę z grupą Głównym celem pedagogiki zabawy są: harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka, pomoc w odkrywaniu najlepszych cech dziecka.

Od września 2019 r. wszystkie nasze przedszkolaki mają także zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju.