Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
DO ŻYCIA PRZEZ ŻYCIE            

Szkoła Podstawowa Specjalna

Oddziały Szkolne

W Szkole Podstawowej Specjalnej uczniowie podzieleni są na oddziały szkolne złożone z 6 - 8 uczniów. Zajęcia prowadzone są w oparciu o indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne. Są one dostosowane do możliwości każdego dziecka i urozmaicone zajęciami ruchowymi oraz muzycznymi. Odbywają się również zajęcia z dogoterapii oraz hipoterapii. Całokształt oddziaływania edukacyjnego wyznaczają pory roku. Zajęcia uprzyjemnione są uroczystościami, zabawami okolicznościowymi, różnorodnymi konkursami, wycieczkami krajoznawczymi. W Ośrodku prężnie działa teatrzyk "BAJKA" odnoszący znaczne sukcesy.

Zasady przyjęcia do placówki

Ośrodek kształci dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym również z dodatkowymi sprzężeniami. Zawsze podstawą do przyjęcia są orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne. Dla uczniów dojeżdżających z dalszych okolic istnieje możliwość zakwaterowania w internacie działającym w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim

W przypadku dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną realizujemy zajęcia w formie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych w domach naszych podopiecznych

Dodatkowe zajęcia

Dla uczniów korzystajacych z internatu proponujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych:

  • Zajęcia rekreacyjne,
  • Stymulację wielozmysłową,
  • Uczestnictwo w kołach zainteresowań,
  • Wycieczki, spacery itd.

Edukacja patriotyczna

W pracy z uczniami nie zapominamy o potrzebie kształtowania postaw patriotycznych na miarę ich indywidualnych możliwości. Jest to realizowane w atrakcyjnych formach w trakcie wycieczek i wyjść do ciekawych historycznie miejsc. Uczniowie aktywnie uczestniczą w akademiach patriotycznych i innuch formach upamiętniania dawnych, ważnych wydarzeń.