Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
DO ŻYCIA PRZEZ ŻYCIE            

Internat

Podstawowe informacje

Internat w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kobylance obejmuje opieką wychowanków codziennie od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt i ferii. Są oni podzieleni na grupy wychowawcze liczące od 6 - 8 uczniów. Wychowawca prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczą. Uczniowie mają zapewnione zajęcia relaksacyjne, sportowe, plastyczne i kompensacyjne. Dzieci występują nie tylko na uroczystościach wewnątrz Ośrodka ale również są zapraszane do zaprzyjaźnionych, miejscowych szkół. Wychowankowie dbają o otoczenie szkoły i estetykę pomieszczeń. Zapewniamy naszym wychowankom świetlicę z komputerem podłączonym do internetu oraz sprzętem RTV, sypialnie 5 - 6 osobowe z szafkami na odzież.

Prowadzimy ciekawe i różnorodne zajęcia

 • Zajęcia dydaktyczne powiązane z programem szkoły
 • Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
 • Wycieczki, spacery, wyjścia do miejsc użyteczności publicznej
 • Zajęcia kulinarne
 • Zajęcia sportowo - rekreacyjne
 • Zabawy taneczne, integracyjne
 • działalność w kołach zainteresowań:
 • Koło taneczne Farandola
 • Koło fotograficzne
 • Koło komputerowe

Rozkład zajęć

 • 06.00 - 08.00 Pobudka, toaleta poranna, śniadanie
 • 8.00 - 13.00 Zajęcia szkolne
 • 13.00 - 14.00 Obiad
 • 14.00 - 15.00 Odpoczynek poobiedni
 • 15.00 - 16.00 Zajęcia porządkowe
 • 16.00 - 17.00 Zajęcia rewalidacyjno - dydaktyczne
 • 17.00 - 18.00 Zajęcia tematyczne
 • 18.00 - 18.30 Kolacja
 • 18.30 - 19.00 Toaleta wieczorna
 • 19.00 - 20.00 Dobranocka, zajęcia rozrywkowe
 • 20.00 - 22.00 Układnie do snu, cisza nocna

Zajęcia w internacie

Podczas zajęć nasi wychowankowie nabywają umiejętności z zakresu codziennego i praktycznego życia. Zajęcia te rozwijają indywidualne cechy osobowości, samodzielność i wiarę we własne siły. Ważnym elementem jest oryginalny zestaw pomocy dydaktycznych przygotowany przez wychowawców. Jego cechy to: prostota, precyzja, uwzględnienie zasady stopniowania trudności, dostosowanie do potrzeb rozwojowych dziecka, logiczna spójność ogniw ciągów tematycznych. W pracy z wychowankami nie zapominamy o potrzebie kształtowania postaw patriotycznych na miarę ich indywidualnych możliwości. Jest to realizowane w atrakcyjnych formach w trakcie wycieczek i wyjść do ciekawych historycznie miejsc. Uczniowie aktywnie uczestniczą w akademiach patriotycznych i innych formach upamiętniania dawnych, ważnych wydarzeń.