Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
DO ŻYCIA PRZEZ ŻYCIE            

Historia Ośrodka

Placówka rozpoczęła działalność 15 listopada 1965 r. jako Państwowy Zakład Wychowawczy. Swoje powstanie zawdzięcza osobistemu zaangażowaniu mgr Wacława Kumkowskiego. Do szkoły uczęszczały dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz zaniedbane wychowawczo i pedagogicznie. Szkoła dysponowała także internatem. Dnia 26 kwietnia 1975 r. nadano szkole imię Marii Grzegorzewskiej. Od tego też roku zmieniono profil kształcenia. Likwidowano klasy specjalne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, a na ich miejsce powstały tzw. klasy szkoły życia. Wówczas to, placówka zaczęła przyjmować dzieci z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością oraz mające dodatkowe zaburzenia. Zmiana profilu kształcenia spowodowała zmianę nazwy placówki na Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy.

Obecnie w skład S O S W wchodzą:SOSW w Kobylance jest Placówką publiczną, koedukacyjną, feryjną, zapewniającą całodobową opiekę. Organem prowadzącym jest Powiat Gorlicki a nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie. Od dnia 1 września 2020 r. p. o. dyrektora Ośrodka jest mgr Joanna Mliczek. Obecnie funkcje wicedyrektora sprawuje mgr Anna Przepióra.

HYMN SOSW w Kobylance


Dziś naszą piękną szkołę,
otacza słońca blask
i tyle tu przestrzeni,
i tylu jest tu nas.

Jesteśmy tu co rano
w słotny i jasny dzień,
bo szkołę swą kochamy,
jesteśmy dumni z niej.

Lubimy nasza szkołę
w niej słychać szkolny gwar.
Chodź szybko dorastamy,
zostanie wspomnień czar.

Jubileusz 50 - lecia SOSW w Kobylance - 20 listopada 2015 r

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., po której goście oraz obecni pracownicy przeszli na salę WDK w Kobylance. Tam po powitaniu przez panią Dyrektor rozpoczęła się część artystyczna. Nasi wychowankowie pięknie odtańczyli poloneza. Następnie byli pracownicy wspominali trudne początki swojej pracy. Kolejne występy artystyczne nawiązywały do poszczególnych okresów historii Ośrodka. Na ręce pani Dyrektor przedstawiciele władz lokalnych i instytucji złożyli podziękowania i życzenia. Pod koniec części oficjalnej wyróżniający się w pracy pedagogicznej nauczyciele otrzymali nagrody. Uroczystość była okazją do wspomnień, rozmów i miłego gawędzenia.

Kliknij i zobacz zdjęcia z uroczystości

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

W sobotę 9 lipca 2016 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej inicjatorowi założenia PZW w Kobylance w 1965 r – mgr Wacławowi Kumkowskiemu. Pamiątkowa tablica zawisła na ścianie frontowej budynku SOS-W. Aktu odsłonięcia dokonywali pomysłodawca tego przedsięwzięcia Mieczysław Hycnar – pierwszy nauczyciel w szkole specjalnej utworzonej w PZW w 1965 r., dzieci W. Kumkowskiego – Elżbieta i Stanisław oraz Dyrektor Dorota Pyznar. Na uroczystość licznie przybyli uczestnicy VIII Zjazdu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kobylańsko – Dominikowickiej oraz nauczyciele i wychowawcy.

Kliknij i zobacz zdjęcia z uroczystości